Checklista vid inflyttning

Osbyhem AB

Checklista vid inflyttning hos Osbyhem

HYRESKONTRAKT KLART OCH PÅSKRIVET

Hyreskontraktet ska vara påskrivet i god tid innan inflyttningsdag, du kommer inte få tillgång till lägenheten om det inte är påskrivet av både dig och hyresvärd. Påskrift sker digitalt via mail.

HYRA OCH DEPOSITION SKA BETALAS I GOD TID
Hyran betalas i förskott dvs innan inflyttning, likaså betalas deposition innan inflyttning. Detta betyder att du betalar 2 x månadshyran innan du kan flytta in. Exempelvis om hyran är 5000 kr, så ska du betala 10000 kr innan du flyttar in. Pengarna ska synas på Osbyhems konto innan du flyttar in, kvittens, skärmdump eller liknande godtas ej. Depositonen återfås när du lämnat lägenheten efter uppsägningstid och då lägenheten är besiktigad och godkänd.

TECKNA ELABONEMANG 14 DAGAR INNAN DU FLYTTAR IN
Du måste teckna elabonnemang i god tid innan du flyttar in, minst 14 dagar innan. För att du inte ska vara utan el vid inflyttning måste du be leverantören akivera elen så fort som möjligt, detta eftersom Osbyhem måste efter att elen är startad från leverantören, även aktivera den på själva mätaren. Detta görs inte i sista sekund utan detta görs mellan 5-7 dagar innan inflyttning. Osbyhem ansvarar inte för om elen är aktiverad om du inte följer dessa rekommendationer.

FLYTTANMÄLAN
Gör en flyttanmälan och eftersänd posten. Det gör du på www.adressandring.se. Adressändringen måste göras minst en vecka innan du flyttar in för att den ska gälla från det aktuella datumet. Adressändring görs då till kommunala förvaltningar och en del myndigheter, såsom Försäkringskassan, Vägverket och Skatteregistret. Du måste dock själv anmäla adressändring till exempelvis tidningar, bank, försäkringsbolag, föreningar och vänner. Skicka istället flyttkort till dessa. Adressändringen är kostnadsfri, men om du samtidigt vill ha eftersändning av posten kostar det en liten slant. Eftersändningen gäller i ett år.

BETAL-TV OCH INTERNETABONNEMANG
Om du vill ha betal-tv och internet, så beställ det. Kolla med din hyresvärd vilket kabelbolag som finns i
fastigheten. Biskopen Fastighets AB 0418-145 00

HEMFÖRSÄKRING
Se till så att du har en gällande hemförsäkring för ditt nya boende.

STÄDNING OCH BRISTER
Din nya bostad ska vara i väl städat skick och samtliga utrymme ska vara helt utrymda vid inflyttningsdagen. Vid slutbesiktningen görs kontroll av lägenhetens eventuella fel, brister och skador. Vid detta tillfälle finns samtliga parter med (hyresvärden, avflyttad hyresgäst och inflyttade hyresgästen). Även städningen skall slutbedömas av den nya hyresgästen.

FLYTTDAGEN
Du skal ha tillträde till lägenheten senast den siste i den aktuella månaden. Om den siste inträffar under en helg eller helgdag har du tillträde till lägenheten först den första vardagen därefter.

NYCKLAR
Du har ansvaret för att du får alla nycklar och kodlåsbrickor för samtliga utrymme i fastigheten som hör till lägenheten. Nyckel kvittens lämnas ALLTID ut vid hantering utav nycklar och kodlåsbrickor.