Sopsortering

OSBYHEM AB

Sopsortering

Som hyresgäst är du skyldig att sortera dina sopor.

Som boende i lägenhet är du enligt lag skyldig att sortera dina sopor. Du hittar lagen här:

Lagar och regler om avfall (naturvardsverket.se)

För mer information om hur du sorterar dina sopor, klicka på länken nedan

Läs mer (Svenska)
Läs mer (Engelska)
Läs mer (Arabiska)
Läs mer (Tigrinska)

Om du inte sorterar dina sopor riskerar du att få betala en avgift, går det inte att utreda vem som inte sorterar kommer alla hyresgäster beläggas med en avgift, läs mer här.